مشخصات محصول

APSA HEPATOCHEM Li

حفاظت از عملکرد کبدی-کلیوی

APSA HEPATOCHEM Li محصولی کامل برای حفاظت از کبد و کلیه در مقابل مشکلات متابولیکی و دیگر آسیب های وارده می باشد. این محصول با دارا بودن کولین، متیونین، ویتامین B12 و سوربیتول می تواند از آسیب های احتمالی به عملکرد طبیعی کبدی-کلیوی پیشگیری و مشکلات پیش آمده را برطرف سازد. همچنین هر لیتر از این محصول، شامل100 گرم مخمر خشک هیدرولیز شده ویژه شرکت Pintaluba می باشد که تمام اسید های آمینه مورد نیاز را با بالاترین فراهمی زیستی تامین می کند.

 

 

ترکیبات (در هر لیتر):

Choline HCL …………………………………………………………. 250,000 mg

Hydroxylated analogue of Methionine………………………………………….……………… 250,000 mg

Sorbitol …………………………………………………………… 75,000 mg

Vitamin B12 ……….……………………………..…………………………… 75 mg

 

آمینو اسیدهای موجود به ازای هر 100 گرم مخمر خشک هیدرولیز شده:

L-Lysine ………………………………………………………………… 3,100 mg

L- Methionine …………………………………………………………………… 700 mg

L- Threonine ………………………………………………………………… 2,100 mg

L- Valine ………………………….…………………………………….. 2,800 mg

L- Cystine ……………………………………………………..………….. 600 mg

L- Aspartic acid ……………………………………………….……………… 3,600 mg

L- Glutamic acid …………...….……………………………………………… 6,200 mg

L- Serina …………….....…………………………..………………… 2,700 mg

L- Histidine …………….....………..…………………………………….. 800 mg

L- Glycine ………….....………………………………….…………… 2,400 mg

L- Alanine ……………......…………………………………………… 2,600 mg

L- Arginine …………......……………………………………………… 2,100 mg

L- Tyrosine …………….......……………………………………….…. 1,200 mg

L- Phenylalanine ……………......………………………………………….. 1,900 mg

L- Isoleucine ………………....…………………………………………. 1,900 mg

L- Leucine ………………....…………………………………………. 3,200 mg

L- Proline ……………....……………………………………………. 2,100 mg

 

 موارد مصرف:

 • محافظت کامل از عملکرد کبدی-کلیوی
 • بهبود متابولیسم چربی و حذف تجمع چربی در کبد
 • پیشگیری از بروز اختلالات گوارشی متعاقب مصرف جیره های با چربی بالا
 • بازگرداندن عملکرد طبیعی کبدی و کلیه پس از درمانهای دارویی، مسمومیت ها و عفونت های قارچی
 • بهبود پارامترهای تولید
 • افزایش اشتها بواسطه اثر تونیک کبدی- کلیوی

دوز مصرف:

طیور:  500 تا 1000 میلی لیتر به ازای 1000 لیتر آب بمدت 5-7 روز

گونه های دیگر حیوانی (گاو، گوسفند، بز و شتر): 1 تا 2 میلی لیتر یه ازای هر لیتر آب آشامیدنی

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

APSA HEPATOCHEM Li

حفاظت از عملکرد کبدی-کلیوی

APSA HEPATOCHEM Li محصولی کامل برای حفاظت از کبد و کلیه در مقابل مشکلات متابولیکی و دیگر آسیب های وارده می باشد. این محصول با دارا بودن کولین، متیونین، ویتامین B12 و سوربیتول می تواند از آسیب های احتمالی به عملکرد طبیعی کبدی-کلیوی پیشگیری و مشکلات پیش آمده را برطرف سازد. همچنین هر لیتر از این محصول، شامل100 گرم مخمر خشک هیدرولیز شده ویژه شرکت Pintaluba می باشد که تمام اسید های آمینه مورد نیاز را با بالاترین فراهمی زیستی تامین می کند.

 

 

ترکیبات (در هر لیتر):

Choline HCL …………………………………………………………. 250,000 mg

Hydroxylated analogue of Methionine………………………………………….……………… 250,000 mg

Sorbitol …………………………………………………………… 75,000 mg

Vitamin B12 ……….……………………………..…………………………… 75 mg

 

آمینو اسیدهای موجود به ازای هر 100 گرم مخمر خشک هیدرولیز شده:

L-Lysine ………………………………………………………………… 3,100 mg

L- Methionine …………………………………………………………………… 700 mg

L- Threonine ………………………………………………………………… 2,100 mg

L- Valine ………………………….…………………………………….. 2,800 mg

L- Cystine ……………………………………………………..………….. 600 mg

L- Aspartic acid ……………………………………………….……………… 3,600 mg

L- Glutamic acid …………...….……………………………………………… 6,200 mg

L- Serina …………….....…………………………..………………… 2,700 mg

L- Histidine …………….....………..…………………………………….. 800 mg

L- Glycine ………….....………………………………….…………… 2,400 mg

L- Alanine ……………......…………………………………………… 2,600 mg

L- Arginine …………......……………………………………………… 2,100 mg

L- Tyrosine …………….......……………………………………….…. 1,200 mg

L- Phenylalanine ……………......………………………………………….. 1,900 mg

L- Isoleucine ………………....…………………………………………. 1,900 mg

L- Leucine ………………....…………………………………………. 3,200 mg

L- Proline ……………....……………………………………………. 2,100 mg

 

 موارد مصرف:

 • محافظت کامل از عملکرد کبدی-کلیوی
 • بهبود متابولیسم چربی و حذف تجمع چربی در کبد
 • پیشگیری از بروز اختلالات گوارشی متعاقب مصرف جیره های با چربی بالا
 • بازگرداندن عملکرد طبیعی کبدی و کلیه پس از درمانهای دارویی، مسمومیت ها و عفونت های قارچی
 • بهبود پارامترهای تولید
 • افزایش اشتها بواسطه اثر تونیک کبدی- کلیوی

دوز مصرف:

طیور:  500 تا 1000 میلی لیتر به ازای 1000 لیتر آب بمدت 5-7 روز

گونه های دیگر حیوانی (گاو، گوسفند، بز و شتر): 1 تا 2 میلی لیتر یه ازای هر لیتر آب آشامیدنی

مشخصات فنی

VITACEL

 • مشخصات کلی