مشخصات محصول

Izovac B1 Hitchner

واکسن زنده تخفیف حدت یافته نیوکاسل (سویه B1 Hitchner)

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی 106.5 EID50 از ویروس زنده تخفیف حدت یافته سویه B1 Hitchner می باشد.

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری نیوکاسل در طیور

دوز و نحوه مصرف:

واکسیناسیون اولیه: در سن یک روزگی بصورت اسپری و یا قطره چشمی

واکسیناسیون ثانویه: 2-3 هفته پس از واکسیناسیون اولیه به روش اسپری، قطره چشمی و یا آب آشامیدنی

بوستر: در گله های مولد و تخمگذار تجاری هر 2-3 ماه

میزان آب مصرفی در روش آشامیدنی تابع سن گله و شرایط محیطی می باشد.

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

IZO S.r.l., Brescia, Italy

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

Izovac B1 Hitchner

واکسن زنده تخفیف حدت یافته نیوکاسل (سویه B1 Hitchner)

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی 106.5 EID50 از ویروس زنده تخفیف حدت یافته سویه B1 Hitchner می باشد.

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری نیوکاسل در طیور

دوز و نحوه مصرف:

واکسیناسیون اولیه: در سن یک روزگی بصورت اسپری و یا قطره چشمی

واکسیناسیون ثانویه: 2-3 هفته پس از واکسیناسیون اولیه به روش اسپری، قطره چشمی و یا آب آشامیدنی

بوستر: در گله های مولد و تخمگذار تجاری هر 2-3 ماه

میزان آب مصرفی در روش آشامیدنی تابع سن گله و شرایط محیطی می باشد.

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

IZO S.r.l., Brescia, Italy

مشخصات فنی

VITACEL

  • مشخصات کلی