مشخصات محصول

Izovac LA SOTA

واکسن زنده تخفیف حدت یافته نیوکاسل (سویه La Sota)

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی 106 EID50 از ویروس زنده تخفیف حدت یافته سویه La Sota می باشد.

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری نیوکاسل در طیور

توصیه می شود از این واکسن بعنوان واکسن بوستر بر علیه بیماری نیوکاسل در طیور استفاده شود.

دوز و نحوه مصرف:

  • واکسن در سن 21 تا 28 روزگی و روش آشامیدنی مصرف شود.
  • در گله های مولد و تخمگذار تجاری، واکسیناسیون هر 2 تا 3 ماه تکرار شود.

توصیه می شود از واکسن Izovac B1 Hitchner بعنوان واکسن اول و از واکسن Izovac LA SOTA بعنوان بوستر استفاده شود

میزان آب مصرفی در روش آشامیدنی تابع سن گله و شرایط محیطی می باشد.

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

IZO S.r.l., Brescia, Italy

 

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

Izovac LA SOTA

واکسن زنده تخفیف حدت یافته نیوکاسل (سویه La Sota)

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی 106 EID50 از ویروس زنده تخفیف حدت یافته سویه La Sota می باشد.

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری نیوکاسل در طیور

توصیه می شود از این واکسن بعنوان واکسن بوستر بر علیه بیماری نیوکاسل در طیور استفاده شود.

دوز و نحوه مصرف:

  • واکسن در سن 21 تا 28 روزگی و روش آشامیدنی مصرف شود.
  • در گله های مولد و تخمگذار تجاری، واکسیناسیون هر 2 تا 3 ماه تکرار شود.

توصیه می شود از واکسن Izovac B1 Hitchner بعنوان واکسن اول و از واکسن Izovac LA SOTA بعنوان بوستر استفاده شود

میزان آب مصرفی در روش آشامیدنی تابع سن گله و شرایط محیطی می باشد.

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

IZO S.r.l., Brescia, Italy

 

مشخصات فنی

VITACEL

  • مشخصات کلی