مشخصات محصول

Izovac CLONE

واکسن زنده تخفیف حدت یافته نیوکاسل (سویه Clone)

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی 106 EID50 از ویروس زنده تخفیف حدت یافته سویه Clone می باشد.

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری نیوکاسل در طیور

می توان از این واکسن در جوجه های جوانی که تیتر آنتی بادی مادری بالایی دارند نیز استفاده نمود.

دوز و نحوه مصرف:

واکسیناسیون اولیه: با توجه به تیتر مادری و شرایط گله، می توان در 1 روزگی به روشهای قطره چشمی و یا اسپری استفاده نمود.

واکسیناسیون ثانویه: 2 تا 3 هفته پس از واکسیناسیون اولیه به روشهای آشامیدنی، اسپری و یا قطره چشمی

بوستر: در گله های مولد و تخمگذار تجاری می توان واکسیناسیون را هر 2 تا 3 ماه تکرار نمود.

  • میزان آب مصرفی در روش آشامیدنی تابع سن گله و شرایط محیطی می باشد.

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

IZO S.r.l., Brescia, Italy

 

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

Izovac CLONE

واکسن زنده تخفیف حدت یافته نیوکاسل (سویه Clone)

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی 106 EID50 از ویروس زنده تخفیف حدت یافته سویه Clone می باشد.

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری نیوکاسل در طیور

می توان از این واکسن در جوجه های جوانی که تیتر آنتی بادی مادری بالایی دارند نیز استفاده نمود.

دوز و نحوه مصرف:

واکسیناسیون اولیه: با توجه به تیتر مادری و شرایط گله، می توان در 1 روزگی به روشهای قطره چشمی و یا اسپری استفاده نمود.

واکسیناسیون ثانویه: 2 تا 3 هفته پس از واکسیناسیون اولیه به روشهای آشامیدنی، اسپری و یا قطره چشمی

بوستر: در گله های مولد و تخمگذار تجاری می توان واکسیناسیون را هر 2 تا 3 ماه تکرار نمود.

  • میزان آب مصرفی در روش آشامیدنی تابع سن گله و شرایط محیطی می باشد.

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

IZO S.r.l., Brescia, Italy

 

مشخصات فنی

VITACEL

  • مشخصات کلی