مشخصات محصول

Izovac CORYZA 3

واکسن کشته کوریزای عفونی

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی:

 •  5×109 CFU باکتری غیرفعال شده هموفیلوس پاراگالیناروم سروتیپ A
 •  5×109 CFU باکتری غیرفعال شده هموفیلوس پاراگالیناروم سروتیپ B
 • 5×109 CFU باکتری غیرفعال شده هموفیلوس پاراگالیناروم سروتیپ C

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری کوریزای عفونی در طیور

دوز و نحوه مصرف:

واکسیناسیون اولیه: در سن 6 تا 8 هفتگی بصورت زیر پوستی و یا داخل عضلانی

بوستر: 4 هفته پیش از شروع تخمگذاری

 • واکسیناسیون بوستر را می توان به تنهایی یا همراه با دیگر واکسن ها انجام داد.

نکات مهم:

 • پیش از انجام واکسیناسیون، بطری حاوی واکسن به دمای اتاق برسد (20 درجه سانتیگراد)
 • پیش و در حین واکسیناسیون، بطری واکسن بخوبی تکان داده شود
 • فقط پرندگان سالم واکسینه شوند
 • در صورت تزریق تصادفی به واکسیناتور، اقدامات فوری پزشکی الزامی می باشد

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود

IZO S.r.l., Brescia, Italy

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

Izovac CORYZA 3

واکسن کشته کوریزای عفونی

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی:

 •  5×109 CFU باکتری غیرفعال شده هموفیلوس پاراگالیناروم سروتیپ A
 •  5×109 CFU باکتری غیرفعال شده هموفیلوس پاراگالیناروم سروتیپ B
 • 5×109 CFU باکتری غیرفعال شده هموفیلوس پاراگالیناروم سروتیپ C

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری کوریزای عفونی در طیور

دوز و نحوه مصرف:

واکسیناسیون اولیه: در سن 6 تا 8 هفتگی بصورت زیر پوستی و یا داخل عضلانی

بوستر: 4 هفته پیش از شروع تخمگذاری

 • واکسیناسیون بوستر را می توان به تنهایی یا همراه با دیگر واکسن ها انجام داد.

نکات مهم:

 • پیش از انجام واکسیناسیون، بطری حاوی واکسن به دمای اتاق برسد (20 درجه سانتیگراد)
 • پیش و در حین واکسیناسیون، بطری واکسن بخوبی تکان داده شود
 • فقط پرندگان سالم واکسینه شوند
 • در صورت تزریق تصادفی به واکسیناتور، اقدامات فوری پزشکی الزامی می باشد

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود

IZO S.r.l., Brescia, Italy

مشخصات فنی

VITACEL

 • مشخصات کلی