مشخصات محصول

Izovac ND-EDS-IB

واکسن سه گانه کشته نیوکاسل، سندرم افت تولید تخم مرغ و برونشیت عفونی

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی:

 • ویروس غیرفعال شده نیوکاسل به میزان 50 PD50
 • ویروس غیرفعال شده EDS 76 به میزان 108 EID50
 • ویروس غیر فعال شده برونشیت عفونی:
 • سویه M41 بمیزان 107.5 EID50
 • سویه D274 بمیزان 107.5 EID50
 • سویه D1466 بمیزان 107.5 EID50

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری های نیوکاسل، سندرم افت تولید تخم مرغ و برونشیت عفونی

دوز و نحوه مصرف:

واکسیناسیون در گله های مولد و تخمگذار در سنین 18 تا 20 هفتگی، پیش از شروع تخمگذاری و به روش عضلانی و یا زیر پوستی انجام شود.

نکات مهم:

 • پیش از انجام واکسیناسیون، بطری حاوی واکسن به دمای اتاق برسد (20 درجه سانتیگراد)
 • پیش و در حین واکسیناسیون، بطری واکسن بخوبی تکان داده شود
 • فقط پرندگان سالم واکسینه شوند
 • در صورت تزریق تصادفی به واکسیناتور، اقدامات فوری پزشکی الزامی می باشد

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود

IZO S.r.l., Brescia, Italy

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

Izovac ND-EDS-IB

واکسن سه گانه کشته نیوکاسل، سندرم افت تولید تخم مرغ و برونشیت عفونی

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی:

 • ویروس غیرفعال شده نیوکاسل به میزان 50 PD50
 • ویروس غیرفعال شده EDS 76 به میزان 108 EID50
 • ویروس غیر فعال شده برونشیت عفونی:
 • سویه M41 بمیزان 107.5 EID50
 • سویه D274 بمیزان 107.5 EID50
 • سویه D1466 بمیزان 107.5 EID50

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری های نیوکاسل، سندرم افت تولید تخم مرغ و برونشیت عفونی

دوز و نحوه مصرف:

واکسیناسیون در گله های مولد و تخمگذار در سنین 18 تا 20 هفتگی، پیش از شروع تخمگذاری و به روش عضلانی و یا زیر پوستی انجام شود.

نکات مهم:

 • پیش از انجام واکسیناسیون، بطری حاوی واکسن به دمای اتاق برسد (20 درجه سانتیگراد)
 • پیش و در حین واکسیناسیون، بطری واکسن بخوبی تکان داده شود
 • فقط پرندگان سالم واکسینه شوند
 • در صورت تزریق تصادفی به واکسیناتور، اقدامات فوری پزشکی الزامی می باشد

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود

IZO S.r.l., Brescia, Italy

مشخصات فنی

VITACEL

 • مشخصات کلی