مشخصات محصول

Izovac ND-FLU

واکسن کشته نیوکاسل و آنفلوانزا (تحت تیپ H9N2)

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی:

 •  50 PD50 ویروس غیرفعال شده نیوکاسل
 • 1:320 HAU ویروس غیر فعال شده آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزای تیپ A

گونه هدف:

طیور

دوز و نحوه مصرف:

جوجه های تا سن 14 روزگی :   2/0 میلی لیتر بصورت زیر پوستی

جوجه های با سن 4 هفته به بالا: 5/0 میلی لیتر بصورت زیر پوستی و یا عضلانی

پولت های مولد و تخمگذار تجاری: بهتر است دو بار واکسیناسیون به فاصله 4 تا 6 هفته انجام شود.

نکات مهم:

 • پیش از انجام واکسیناسیون، بطری حاوی واکسن به دمای اتاق برسد (20 درجه سانتیگراد)
 • پیش و در حین واکسیناسیون، بطری واکسن بخوبی تکان داده شود
 • فقط پرندگان سالم واکسینه شوند
 • در صورت تزریق تصادفی به واکسیناتور، اقدامات فوری پزشکی الزامی می باشد

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود

IZO S.r.l., Brescia, Italy

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

Izovac ND-FLU

واکسن کشته نیوکاسل و آنفلوانزا (تحت تیپ H9N2)

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی:

 •  50 PD50 ویروس غیرفعال شده نیوکاسل
 • 1:320 HAU ویروس غیر فعال شده آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزای تیپ A

گونه هدف:

طیور

دوز و نحوه مصرف:

جوجه های تا سن 14 روزگی :   2/0 میلی لیتر بصورت زیر پوستی

جوجه های با سن 4 هفته به بالا: 5/0 میلی لیتر بصورت زیر پوستی و یا عضلانی

پولت های مولد و تخمگذار تجاری: بهتر است دو بار واکسیناسیون به فاصله 4 تا 6 هفته انجام شود.

نکات مهم:

 • پیش از انجام واکسیناسیون، بطری حاوی واکسن به دمای اتاق برسد (20 درجه سانتیگراد)
 • پیش و در حین واکسیناسیون، بطری واکسن بخوبی تکان داده شود
 • فقط پرندگان سالم واکسینه شوند
 • در صورت تزریق تصادفی به واکسیناتور، اقدامات فوری پزشکی الزامی می باشد

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

از یخ زدگی محافظت شود

IZO S.r.l., Brescia, Italy

مشخصات فنی

VITACEL

 • مشخصات کلی