مشخصات محصول

APSA B COMPLEX + K3 + CHOLINE

محلول ویتامین های گروه B + ویتامین K + و کولین

 

APSA B COMPLEX + K3 + CHOLINE محصولی واجد ویتامین های گروه B، ویتامین K3 و کولین کلراید می باشد. این محصول با تامین این مواد مغذی نیازهای گونه های مختلف جانوران را به این مواد تامین کرده و از کمبود آنها جلوگیری می نماید

 

ترکیبات (در هر لیتر):

Vitamin B1 …………………………………………………………. 6,000 mg

Vitamin B2 …………..…..……….……..…………………………. 2,000 mg

Vitamin B6 ……….………………………………………………… 3,000 mg

Vitamin B12 ……….………………………...…………………………… 15 mg

Nicotinamide …………………………….….…..…………………… 4,000 mg

Pantothenic acid ………………………………………………………… 2,000 mg

Vitamin K3 …………………….…………………………………. 8,000 mg

Choline HCL ………………….…………………………………. 25,000 mg

 

 موارد مصرف:

 • پیشگیری و درمان کمبود ویتامین های گروه B
 • پیشگیری از خونریزی های زیر جلدی و داخلی
 • تحریک متابولیسم لیپیدها و اسیدهای چرب
 • حفاظت از عملکرد کبد، پیشگیری و درمان مشکلات کبدی همانند سندرم کبد چرب و نکروز هموراژیک کلیه
 • بهبود وزن گیری، تخم گذاری و دیگر پارامترهای تولید و بهره وری
 • اشتهاآور و کمک به بهبودی از بیماریها

 

دوز مصرف:

طیور:  1000 میلی لیتر به ازای 1000 لیتر آب بمدت 5-7 روز

نشخوارکنندگان: 1 تا 2 میلی­لیتر به ازای هر لیتر آب آشامیدنی بمدت 5-7 روز

 

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

APSA B COMPLEX + K3 + CHOLINE

محلول ویتامین های گروه B + ویتامین K + و کولین

 

APSA B COMPLEX + K3 + CHOLINE محصولی واجد ویتامین های گروه B، ویتامین K3 و کولین کلراید می باشد. این محصول با تامین این مواد مغذی نیازهای گونه های مختلف جانوران را به این مواد تامین کرده و از کمبود آنها جلوگیری می نماید

 

ترکیبات (در هر لیتر):

Vitamin B1 …………………………………………………………. 6,000 mg

Vitamin B2 …………..…..……….……..…………………………. 2,000 mg

Vitamin B6 ……….………………………………………………… 3,000 mg

Vitamin B12 ……….………………………...…………………………… 15 mg

Nicotinamide …………………………….….…..…………………… 4,000 mg

Pantothenic acid ………………………………………………………… 2,000 mg

Vitamin K3 …………………….…………………………………. 8,000 mg

Choline HCL ………………….…………………………………. 25,000 mg

 

 موارد مصرف:

 • پیشگیری و درمان کمبود ویتامین های گروه B
 • پیشگیری از خونریزی های زیر جلدی و داخلی
 • تحریک متابولیسم لیپیدها و اسیدهای چرب
 • حفاظت از عملکرد کبد، پیشگیری و درمان مشکلات کبدی همانند سندرم کبد چرب و نکروز هموراژیک کلیه
 • بهبود وزن گیری، تخم گذاری و دیگر پارامترهای تولید و بهره وری
 • اشتهاآور و کمک به بهبودی از بیماریها

 

دوز مصرف:

طیور:  1000 میلی لیتر به ازای 1000 لیتر آب بمدت 5-7 روز

نشخوارکنندگان: 1 تا 2 میلی­لیتر به ازای هر لیتر آب آشامیدنی بمدت 5-7 روز

 

مشخصات فنی

VITACEL

 • مشخصات کلی