مشخصات محصول

FIZYME 5000

آنزیم فیتاز 5000

 

آنزیم فیتاز مقاوم به حرارت  FIZYME 5000 تولید شرکت BIVIT ایتالیا قادر است با آزادسازی فسفر فیتاته موجود در جیره طیور، میزان دسترسی پرندگان به فسفر و دیگر مواد معدنی مورد نیاز را افزایش داده و باعث افزایش بهره وری و تولید گله شود.

 

 ترکیبات (در هر کیلوگرم):

4 a 1600 3-Phytase EC 3.1.3.8 …………………………………………………. 5,000,000 FTU

Calcium carbonate ………………………………………………………... up to 1 Kg

 

 موارد مصرف:

 • افزایش دسترسی طیور به فسفر و دیگر مواد معدنی جیره
 • افزایش بهره وری و تولید گله
 • کاهش قیمت تمام شده جیره
 • کاهش استفاده از منابع غیر ارگانیک فسفر همانند دی کلسیم فسفات و مونوکلسیم فسفات
 • کاهش دفع فسفر جذب نشده توسط طیور و در نتیجه کاهش آلودگی های زیست محیطی

 

دوز مصرف:

در هر 1000 کیلوگرم جیره به دقت مخلوط شود

 • طیور گوشتی: 75 – 140 گرم
 • طیور تخمگذار: 50 – 80 گرم
 • بوقلمون: 50 – 100 گرم

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

FIZYME 5000

آنزیم فیتاز 5000

 

آنزیم فیتاز مقاوم به حرارت  FIZYME 5000 تولید شرکت BIVIT ایتالیا قادر است با آزادسازی فسفر فیتاته موجود در جیره طیور، میزان دسترسی پرندگان به فسفر و دیگر مواد معدنی مورد نیاز را افزایش داده و باعث افزایش بهره وری و تولید گله شود.

 

 ترکیبات (در هر کیلوگرم):

4 a 1600 3-Phytase EC 3.1.3.8 …………………………………………………. 5,000,000 FTU

Calcium carbonate ………………………………………………………... up to 1 Kg

 

 موارد مصرف:

 • افزایش دسترسی طیور به فسفر و دیگر مواد معدنی جیره
 • افزایش بهره وری و تولید گله
 • کاهش قیمت تمام شده جیره
 • کاهش استفاده از منابع غیر ارگانیک فسفر همانند دی کلسیم فسفات و مونوکلسیم فسفات
 • کاهش دفع فسفر جذب نشده توسط طیور و در نتیجه کاهش آلودگی های زیست محیطی

 

دوز مصرف:

در هر 1000 کیلوگرم جیره به دقت مخلوط شود

 • طیور گوشتی: 75 – 140 گرم
 • طیور تخمگذار: 50 – 80 گرم
 • بوقلمون: 50 – 100 گرم

مشخصات فنی

VITACEL

 • مشخصات کلی