مشخصات محصول

ARBOCEL

میکروفیبر نامحلول فرآوری شده لیگنوسلولز

 

Arbocel محصولی منحصر بفرد از شرکت JRS آلمان می باشد. این محصول بعنوان کنسانتره فیبر نامحلول، تماما از فیبر های نامحلول لیگنین و سلولز (بیش از 70% فیبرخام) تشکیل شده است و برخلاف دیگر منابع فیبر، عاری از فیبرهای محلول مضر می باشد. فیبرهای نامحلول برخلاف فیبرهای محلول با مواد معدنی مختلف باند نشده و آنها را از دسترس خارج نمی کنند. همچنین این دسته از فیبرها باعث افزایش هضم و جذب مواد گوارشی شده و به بهبود تولید و بهره وری گله کمک می کنند. Arbocel قادر است با افزایش هضم و جذب مواد مغذی به افزایش وزنگیری، تولید تخم مرغ و کاهش ضریب تبدیل خوراک (FCR) کمک نماید. همچنین با کمک به سلامت دستگاه گوارش از عفونت های گوارشی پیشگیری کرده و موارد اسهال را کاهش می دهد. Arbocel با کاهش رطوبت بستر، به کاهش مشکلات ناشی از آن همانند تجمع گاز آمونیاک و تبعات آن، کمک می کند. در کنار مزایای استفاده از Arbocel در دان آردی (Mash)، این محصول مقاوم به حرارت بوده و می توان از آن بعنوان یک پلیت بایندر مناسب در ساخت پلت نیز استفاده نمود. در کنار ترکیب ویژه این محصول که بطور کامل از لیگنوسلولز تشکیل شده است، شرکت JRS از فناوری انحصاری خود به نام HPC (High Pressure Centrifuge) در ساخت این محصول استفاده کرده است که منجر به ایجاد میکروفیبرهای یکدست و افزایش 25% قابلیت جذب آب در مقایسه با رقبا می شود.

 

ویژگی ها:

 • 100% فیبر نامحلول
 • لیگنوسلولز
 • بیش از 70% فیبرخام
 • ظرفیت بالای جذب آب (800%)
 • عاری از مایکوتوکسین
 • فرآوری منحصر بفرد HPC

 

 موارد مصرف:

 • افزایش وزنگیری ، تخمگذاری و هچ  به واسطه افزایش هضم و جذب مواد مغذی
 • افزایش هضم و جذب پروتئین تا 5%
 • بهبود یکنواختی گله های مولد
 • بهبود ضریب تبدیل و بهره وری تولید
 • پلت بایندر
 • بهبود کیفیت بستر
 • کاهش موارد کانیبالیسم

 

دوز مصرف:

جوجه گوشتی: 3 - 7 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک

مرغ تخمگذار و مادر: 5 – 8 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

ARBOCEL

میکروفیبر نامحلول فرآوری شده لیگنوسلولز

 

Arbocel محصولی منحصر بفرد از شرکت JRS آلمان می باشد. این محصول بعنوان کنسانتره فیبر نامحلول، تماما از فیبر های نامحلول لیگنین و سلولز (بیش از 70% فیبرخام) تشکیل شده است و برخلاف دیگر منابع فیبر، عاری از فیبرهای محلول مضر می باشد. فیبرهای نامحلول برخلاف فیبرهای محلول با مواد معدنی مختلف باند نشده و آنها را از دسترس خارج نمی کنند. همچنین این دسته از فیبرها باعث افزایش هضم و جذب مواد گوارشی شده و به بهبود تولید و بهره وری گله کمک می کنند. Arbocel قادر است با افزایش هضم و جذب مواد مغذی به افزایش وزنگیری، تولید تخم مرغ و کاهش ضریب تبدیل خوراک (FCR) کمک نماید. همچنین با کمک به سلامت دستگاه گوارش از عفونت های گوارشی پیشگیری کرده و موارد اسهال را کاهش می دهد. Arbocel با کاهش رطوبت بستر، به کاهش مشکلات ناشی از آن همانند تجمع گاز آمونیاک و تبعات آن، کمک می کند. در کنار مزایای استفاده از Arbocel در دان آردی (Mash)، این محصول مقاوم به حرارت بوده و می توان از آن بعنوان یک پلیت بایندر مناسب در ساخت پلت نیز استفاده نمود. در کنار ترکیب ویژه این محصول که بطور کامل از لیگنوسلولز تشکیل شده است، شرکت JRS از فناوری انحصاری خود به نام HPC (High Pressure Centrifuge) در ساخت این محصول استفاده کرده است که منجر به ایجاد میکروفیبرهای یکدست و افزایش 25% قابلیت جذب آب در مقایسه با رقبا می شود.

 

ویژگی ها:

 • 100% فیبر نامحلول
 • لیگنوسلولز
 • بیش از 70% فیبرخام
 • ظرفیت بالای جذب آب (800%)
 • عاری از مایکوتوکسین
 • فرآوری منحصر بفرد HPC

 

 موارد مصرف:

 • افزایش وزنگیری ، تخمگذاری و هچ  به واسطه افزایش هضم و جذب مواد مغذی
 • افزایش هضم و جذب پروتئین تا 5%
 • بهبود یکنواختی گله های مولد
 • بهبود ضریب تبدیل و بهره وری تولید
 • پلت بایندر
 • بهبود کیفیت بستر
 • کاهش موارد کانیبالیسم

 

دوز مصرف:

جوجه گوشتی: 3 - 7 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک

مرغ تخمگذار و مادر: 5 – 8 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک

مشخصات فنی

VITACEL

 • مشخصات کلی