مشخصات محصول

VITACEL

میکروفیبر نامحلول فرآوری شده سلولز

 

Vitacel محصولی منحصر بفرد محصول شرکت JRS آلمان می باشد. این محصول بعنوان کنسانتره فیبر نامحلول، تماما از فیبر نامحلول سلولز ساخته شده است و برخلاف دیگر منابع فیبر عاری از فیبرهای محلول مضر می باشد. فیبرهای نامحلول برخلاف فیبرهای محلول با مواد معدنی مختلف باند نشده و آنها را از دسترس خارج نمی کنند. همچنین این دسته از فیبرها باعث افزایش هضم و جذب مواد گوارشی شده و به بهبود تولید و بهره وری گله کمک می کنند. Vitacel قادر است با افزایش هضم و جذب مواد مغذی به افزایش وزنگیری، تولید تخم مرغ، کاهش ضریب تبدیل خوراک (FCR) کمک نماید. همچنین با کمک به سلامت دستگاه گوارش از عفونت های گوارشی پیشگیری کرده و موارد اسهال را کاهش می دهد. Vitacel با کاهش رطوبت بستر به کاهش مشکلات ناشی از آن همانند تجمع گاز آمونیاک و تبعات آن، کمک می کند. در کنار مزایای Vitacel در دان آردی (Mash)، این محصول مقاوم به حرارت بوده و می توان از آن بعنوان یک پلیت بایندر مناسب در ساخت پلت استفاده نمود. در کنار ترکیب ویژه این محصول که بطور کامل از سلولز تشکیل شده است، شرکت JRS از فناوری انحصاری خود به نام HPC (High Pressure Centrifuge) برای ساخت این محصول استفاده کرده است که منجر به ایجاد میکروفیبرهای یکدست و افزایش 25% قابلیت جذب آب آن در مقایسه با رقبا می شود. همچنین می توان از این محصول برای پیشگیری از بروز اسهال در گوساله های شیرخوار استفاده نمود.

 

ویژگی ها:

 • تماما فیبر نامحلول
 • سلولز خالص
 • ظرفیت بالای جذب آب 
 • عاری از مایکوتوکسین
 • فرآوری منحصر بفرد HPC

 

 موارد مصرف:

 • افزایش وزنگیری ، تخمگذاری و هچ  به واسطه افزایش هضم و جذب مواد مغذی
 • افزایش هضم و جذب پروتئین 
 • بهبود یکنواختی گله های مولد
 • بهبود ضریب تبدیل و بهره وری تولید
 • پلت بایندر
 • بهبود کیفیت بستر
 • کاهش موارد کانیبالیسم
 • پیشگیری از بروز اسهال در گوساله های شیرخوار

دوز مصرف:

طیور: 2-5 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک

گوساله: از ابتدای شیرخواری بمیزان 10 گرم به ازای هر لیتر شیر مصرفی

 

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

VITACEL

میکروفیبر نامحلول فرآوری شده سلولز

 

Vitacel محصولی منحصر بفرد محصول شرکت JRS آلمان می باشد. این محصول بعنوان کنسانتره فیبر نامحلول، تماما از فیبر نامحلول سلولز ساخته شده است و برخلاف دیگر منابع فیبر عاری از فیبرهای محلول مضر می باشد. فیبرهای نامحلول برخلاف فیبرهای محلول با مواد معدنی مختلف باند نشده و آنها را از دسترس خارج نمی کنند. همچنین این دسته از فیبرها باعث افزایش هضم و جذب مواد گوارشی شده و به بهبود تولید و بهره وری گله کمک می کنند. Vitacel قادر است با افزایش هضم و جذب مواد مغذی به افزایش وزنگیری، تولید تخم مرغ، کاهش ضریب تبدیل خوراک (FCR) کمک نماید. همچنین با کمک به سلامت دستگاه گوارش از عفونت های گوارشی پیشگیری کرده و موارد اسهال را کاهش می دهد. Vitacel با کاهش رطوبت بستر به کاهش مشکلات ناشی از آن همانند تجمع گاز آمونیاک و تبعات آن، کمک می کند. در کنار مزایای Vitacel در دان آردی (Mash)، این محصول مقاوم به حرارت بوده و می توان از آن بعنوان یک پلیت بایندر مناسب در ساخت پلت استفاده نمود. در کنار ترکیب ویژه این محصول که بطور کامل از سلولز تشکیل شده است، شرکت JRS از فناوری انحصاری خود به نام HPC (High Pressure Centrifuge) برای ساخت این محصول استفاده کرده است که منجر به ایجاد میکروفیبرهای یکدست و افزایش 25% قابلیت جذب آب آن در مقایسه با رقبا می شود. همچنین می توان از این محصول برای پیشگیری از بروز اسهال در گوساله های شیرخوار استفاده نمود.

 

ویژگی ها:

 • تماما فیبر نامحلول
 • سلولز خالص
 • ظرفیت بالای جذب آب 
 • عاری از مایکوتوکسین
 • فرآوری منحصر بفرد HPC

 

 موارد مصرف:

 • افزایش وزنگیری ، تخمگذاری و هچ  به واسطه افزایش هضم و جذب مواد مغذی
 • افزایش هضم و جذب پروتئین 
 • بهبود یکنواختی گله های مولد
 • بهبود ضریب تبدیل و بهره وری تولید
 • پلت بایندر
 • بهبود کیفیت بستر
 • کاهش موارد کانیبالیسم
 • پیشگیری از بروز اسهال در گوساله های شیرخوار

دوز مصرف:

طیور: 2-5 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک

گوساله: از ابتدای شیرخواری بمیزان 10 گرم به ازای هر لیتر شیر مصرفی

 

مشخصات فنی

ARBOCEL

 • مشخصات کلی